Moi! Yks tärkeimmistä asioista, ku muuttaa toiseen maahan
Hi! One of the most important things when moving to another country tai käy vaan lomalla, on pystyä käydä kaupassa
or go just on vacation, is to be able to go to the grocery shop ja ostaa ruokaa ja kaikkea, mitä tarvii.
and to buy food and everything which you need. Eli tässä videossa mä kerron teille suomalaisista ruokakaupoista.
So in this video I tell you about Finnish grocery shops. Isoja suomalaisia ruokakauppoja tai tavarataloja
Big Finnish grocery shops or supermarkets on Citymarket ja Prisma
are Citymarket and Prisma ja pienempiä kauppoja on esimerkiks
and smaller shops are for example S-market, K-kaupat tai Alepa.
S-market, K-shops or Alepa. Suomessa ruokakaupasta saa ostettua kaiken, paitsi alkoholia.
In Finland from a grocery shop you can buy everything, except alcohol. Eli Suomessa tavallisissa kaupoissa saa myydä vaan
So in Finland in normal shops it’s allowed to sell only korkeintaan viis pilkku viis prosenttisia alkoholijuomia.
maximum 5,5 % alcoholic beverages. Ja sitä väkevämmät juomat pitää ostaa Alkosta,
And beverages stronger than that you must buy from Alko, joka on siis monopoli.
which is thus a monopoly. Ja alkoholia saa myydä vaan aamuyheksästä iltayheksään asti.
And alcohol can be sold only from morning 9 until evening 9 (9am-9pm). Mutta siis kaiken muun saa ostettua ruokakaupasta.
But thus everything can be bought from a grocery shop. Eli esimerkiks leivät ja leivonnaiset,
So for example breads and pastries, Suomessa ei oo sillä tavalla leipomoita
In Finland there aren’t in that way bakeries niinkun Keski- ja Etelä-Euroopassa.
like in Central and Southern Europe. Samoin lihatuotteet ja kasvikset ja hedelmät
Likewise meat products and vegetables and fruits ostetaan yleensä ruokakaupasta.
are bought usually from a grocery shop. Vaikein asia uudessa maassa on tietenkin
The most difficult thing in a new country is of course löytää ne tuotteet, mitä haluaa ostaa.
to find those products, which you want to buy. Ja Suomessa kaikissa tuotteissa etiketit on suomeks ja ruotsiks,
And in Finland in all products the labels are in Finnish and in Swedish, joten niitä voi olla tosi vaikee ymmärtää.
so they can be very hardly understood. Mä siis suosittelen, että ennen kauppaan menoa
I thus recommend that before going to the shop kirjotat ylös suomeks, mitä sä haluat ostaa.
you write up in Finnish what you want to buy. Sillä tavalla sä tiedät jo, et “Okei, tää on possua, tää on kanaa”,
In that way you know already that “Okay, this is pork, this is chicken”, “Tää on rasvatonta, tää on laktoositonta.”
“This is non-fat, this is lactose-free.” Mutta tietenkin, lähes kaikki suomalaiset puhuu englantia,
But of course, almost all Finns speak English, joten sä voit ihan hyvin kysyä apua
so you can very well ask for help joko myyjältä tai muilta asiakkailta.
either from a salesperson or from other customers. Ja jos sä haluut harjotella suomen kieltä,
And if you want to practice the Finnish language, niin sä voit tietenkin kysyä:
you can of course ask: “Anteeks, mä etin rasvatonta maitoa.”
“Excuse me, I look for skimmed milk.” tai “Hei, mistä mä löydän luomubanaaneja?”
or “Hi, where do I find organic bananas?” Ja yks mainitsemisen arvoinen asia suomalaisista ruokakaupoista
And one thing worth mentioning about Finnish grocery shops on, että meillä on jumalattoman pitkät karkkihyllyt,
is that we have ungodly long candy aisles, eli nähään siellä. Moikka!
so see you there. Bye!